• Natur/Miljö

Nyrestaurerad Grindmosse välkomnar till besök

Runstens Naturvårdsförening är nöjd med sitt restaureringsarbete av Grindmossen på Vanserum malm. Arbetet påbörjades 2011 med röjning av buskar och träd med hjälp av markägare och samfällighet. Hösten 2012 startade sedan borttagning av sediment och buskar och därmed ökade den öppna vattenytan.

Ölands gräsmattor är mer blå än gröna. Först kommer vårstjärnorna, här tillsammans med den första vårlöken, sedan scilla och sist pärlhyacinter.

Vårspaning 5: sångsvanarna trumpetar

”Insjön” mellan Vanserum och Åkerby-Lopperstad verkar större än någonsin i år och lockar mycket sjöfågel.

Så här i mitten av april har sångsvanarna landat i de översvämmande markerna mellan Lopperstad och Vanserum och har sällskap av diverse andra sjöfåglar. Svanarnas trumpetande hörs långa vägar – vårlikt men också lite spöklikt på nätterna.

I trädgårdarna hörs de första bofinkarna, koltrasten sjunger, ringduvorna har börjar bygga bo och rödhaken har kommit – men var är sädesärlorna?

De öländska gräsmattorna börjar nu bli blåa, enstaka fjärilar syns soliga dagar liksom nyckelpigor. Till och med en mycket sömning humla har inrapporterats!

Och så har de första motorcyklisterna siktats – ett vårtecken så gott som något!

Fortsätt att rapportera in dina vårspaningar i ord och/eller bild till info@runstenoland.se!

En mossig kväll i vått och torrt

Hembygdsföreningens och Runstens Naturvårdsförenings gemensamma vårutflykt blev en lyckad våtutflykt i dubbel bemärkelse.

Det började vid Grindmossen där Naturvårdsföreningens ordförande Leif Åsman i hällande regn berättade om den påbörjade restaureringen av våtmarken. Vattenspegeln ska bli större i och med att vattennivån höjs ca 20 centimeter Dessutom blir mossen djupare, när gräv- och schaktmakinerna kan sätta igång till hösten då mossen förhoppningsvis är tom på vatten.

Förutom att Grindmossens vatten, som så småningom via Pelnabrobäcken rinner ut i Östersjön, renas från kväve och fosfor så kommer rastplatser och gångvägar runt mossen att förbättras. Här finns ett rikt djurliv som då blir lättare att beskåda för alla naturvänner. Alltsammans genomförs av Borgholms kommun i samarbete med Runstens Naturvårdsförening och beräknas vara helt färdigt till våren 2014.

Efter Leifs redogörelse begav sig hela sällskapet till Tornlunden, där kläderna torkade och fikakorgarna snabbt tömdes innan Göran Wågesjö på ett utmärkt pedagogiskt sätt förklarade hur en ölandsk mosse är uppbyggd  – allt ifrån sandstenen i botten till vitmossorna på toppen. Det var en tidsresa på 10-15 miljoner år, från när Öland reste sig ur havet och fram till nu. Vi fick en mycket intressant lektion i ”hembygdskunskap”.

Kvällen var ett bra exempel på samarbete mellan två av alla de föreningar som finns i Runsten. Nu hoppas vi på fler liknande kombinationer i fortsättningen.

Pav lockade naturvänner till Rungården

Runstens nya Naturvårdsförening har hållit årsstämma i Rungården och Pav Johnsson, biolog, folkbildare och naturexpert, inledde mötet med att berätta om ”Djur och blommor i våtmarker”, ett aktuellt ämne med tanke på den restaurering av Grindmossen som Borgholms kommun nu genomför i samarbete med Naturvårdsföreningen.

Pav började med att berätta varför Öland har en så speciell natur. Det är en flera miljarder år lång historia som startar när Öland  befann sig på södra halvklotet, nästan vid sydpolen. Så småningom hamnar Öland där vi är idag och för 10 000 år sedan börjar nutiden, när ön långsamt stiger upp ur havet efter att inlandsisen dragit sig tillbaka. Djur och växter utvecklas och bland annat på grund av vår öländska kalksten finns nu helt unika arter här.

Borgholms kommun genomför nu i samarbete med Naturvårdföreningen en restaurering av Grindmossen och Pav gav, mycket lämpligt, en initierad inblick i våtmarkernas flora och fauna. Detta kan vi alltså själva ta del av när ”nya Grindmossen” är redo att emot besökare på våren 2013. Redan under 2012 planeras naturvandringar i samarbete med Runstens Hembygdsförening. Håll utkik efter dessa!

Ordföranden Leif Åsman öppnade sedan årsstämman. Läs mer om stämman på föreningens egen sida. Du som är naturvän är välkommen som medlem i Runstens nyaste förening! Klicka här!