Runstens Såg & Hyvleri

Runstens Såg & Hyvleri

Legosågning av timmer.

Framtagning av specialdimensioner av ek ,ask och barrträdsvirke

Daniel Andersson
Spjutterumsvägen 65
mobil 070-849 21 65

daga.lantbruk@telia.com