Kommunikationer

Buss, tåg, flyg

Runsten har flera dagliga bussförbindelser med Färjestaden, Kalmar och Borgholm. Klicka här för KLT:s turlista.

Silverlinjen har flera dagliga förbindelser med långfärdsbuss mellan Öland och Stockholm, Klicka här för turlista. Närmaste hållplats till Runsten är Glömminge alt. Brofästet vid Netto (Färjestaden), båda på västra sidan av ön.

Kalmar-Öland Airport trafikeras av SAS och BRA. Klicka på respektive namn för tidtabell.

Tågförbindelser från Kalmar klicka här.

Swebus Express från  Borgholm, klicka här.