• Natur/Miljö
  • KALLELSE TILL ÅRSMÖTE – Runstens Naturvårdsförening

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE – Runstens Naturvårdsförening

runstennaturvård

Medlemmarna i Runstens Naturvårdsförening kallas härmed till årsmöte onsdagen den 29 mars 2017 kl. 18.30

på Bentas Café

Mötet inleds med att Tobias Knutsson från Bettorp berättar om arbetet med sitt dammbygge.

Alla som är intresserade av att lyssna på föredragningen är välkomna.

Vid årsmötet, som en särskild punkt, kommer styrelsens förslag om ett samgående med Intresseföreningen att diskuteras.

Kaffe/The med tillbehör serveras

 

VÄLKOMNA

Styrelsen

Medlemmar som önskar betala medlemsavgiften, 50 kronor per person eller 100 kronor för familj, kan göra detta vid årsmötet eller betala in avgiften på föreningens bankgiro 771-9958.

Runsten Öland

Runstens Intresseförening