Gunnar Magnusson

Jag heter Gunnar Magnusson och är verksam som bildlärare i Stockholm. Förutom mitt yrke så fotograferar och målar jag. Många bilder kommer till på Öland, mitt i Stockholms centrum eller under vandringar runt Runstens marker.

Jag är uppväxt i Tibro och har sommarhus på Öland sedan mitten av 90-talet. Jag är väldigt inspirerad av variationen i det öländska landskapet. Naturens alla fantastiska uttryck har vi olika tillfällen tagit sig oförglömliga uttryck. Sommargryning vid havet eller fåkern i mitten av januari har satt djupa spår hos mig och jag har dessa upplevelser med mig när jag försöker i måleriet tolka naturupplevelserna.

Det omöjliga i att ”måla av” har i stället gjort att jag tolkar naturen som uppenbarar sig vid skilda scenarier. Den absolut tystnaden och stillheten som ändå är en bärare av en vrålande urkraft är en motsats som fascinerar mig mycket. Den känslan vill jag förmedla.

Bilderna som visas på denna utställning har tillkommit mitt i den råa vintern och även från skymning eller gryningen under sommaren.

Jag har tidigare ställt ut vid Ölands Skördefest, konstrundan i Tibro, vårsalongen i Skövde och utställningar i Borgholm, Tibro och även vid en utställning i Stadsmuseet i Stockholm.

sanfie.magnusson@gmail.com