Naturvårdsföreningen har årsmöte

Runstens Naturvårdsförening håller årsmöte måndagen den 26 mars 2017 kl. 18.30 i Tornlunden.

Mötet inleds med att Kristin Bertilius, Borgholms kommun och samordnare för Ölands Vattenråd, berättar om Harfjärden – ett samverkansprojekt för bättre vatten. Harfjärden är en restaurerad våtmark i Bredsättra liknande vår Grindmossen.

Efter föredraget och innan årsmötet inleds serveras kaffe med tillbehör.

Alla som är intresserade av att lyssna på föredragningen är välkomna.

Medlemmar som önskar betala medlemsavgiften, 50 kronor per person eller 100 kronor för familj, kan göra detta vid årsmötet eller betala in avgiften på föreningens bankgiro 771-9958.

VÄLKOMNA

Styrelsen

Runsten Öland

Runstens Intresseförening