• Runstens Intresseförening

Runstens Intresseförening

Föreningens uppgift är att verka för bygdens bästa. Den bildades 1992 och har under åren arbetat med många projekt, som rört bl a affär, skola, äldreboende och hemsida.

År 2009 genomfördes den första stora påskfestivalen i socknen med aktiviteter för hela familjen. ”Den Stora Äggröran” genomfördes årligen på påskafton till och med 2017. Äggröran blev en stor succé, som lockade tusentals besökare. Den bidrog till att sätta Runsten på kartan och spred sig över Öland, som lanseras som Påskön. 2018 gjorde festivalen en paus, huvudsakligen p g a brist på parkeringsplatser, då de möjliga vallåkrarna var nyplöjda. Därefter har ingen Äggröra genomförts, men vem vet? Kanske några nya eldsjälar tar vid…

Under 2011 avslutades ett Leaderprojekt ”Välkommen till Runsten”, där turistinformation om Runsten och dess 11 byar togs fram. Den visas i en informationshytt vid kyrkan och på informationstavlorna i Lerkaka och Spjutterum.

Intresseföreningen har även deltagit i anläggande och uppsikt av vandringsleden ”Från Borg till Borg”, som går från Gråborg till Ismantorps borg, samt den utvidgning från Vanserum, via sjömarkerna från Lopperstad till södra Runsten och åter till Mittlandet vid Dyestad. 

Den här hemsidan, runstenoland.se, är också ett resultat av föreningens arbete.

Under senare år har det anordnats  ett ”stormöte”under hösten för att informera om vad som är på gång i bygden. Särskilt nyinflyttade är välkomna!

2019 sålde föreningen föreningshuset, Hantverkshuset, som föreningen ägt sedan 1996. Då hade vävgruppen flyttat till Rungården och ingen aktivitet eller förening behövde lokalen. Idag används vinsten för att medfinansiera projekt som bidrar till ”Bygdens bästa”. (länk)

Utegymmet invid Runstens förskola har byggde Intresseföreningen, i samarbete med Borgholms kommun som var medfinansiär. Den invigdes påsken 2021.

I styrelsen ingår 2023 Susanne Rundlöf Forslund (ordförande), Yvonne Rydberg (kassör), Emelie Folkemar (sekreterare), Thomas Nyborg och Peter Olsson, Hans Ingels, Lotta Magnusson och Gunnell Danielsson.

För mer information om föreningen kontakta ordföranden Susanne Rundlöf Forslund, tel 073-540 41 92. 

MEDLEMSAVGIFT är 50 kr per person och kan betalas till  Swish 123 287 5987 eller bankgiro 5957-1372.

Byberedskap ge ökad krisberedskap, ett leaderprojekt med Coompanion Kalmar län

På Stormöte i Rungården den 9:e november,  projektledaren Christina Thorstensson, från Coompanion Kalmar län, informerade om leaderprojektet Byberedskap. 

Ett fyrtiotal som samlades från Runstensbygden är intresserad av projektet. När vi kan skapa en handlingsplan tillsammans för att planera, förbereda för ökad krisberedskap då är vi rustad och redo om oväntade händelser skulle inträffas. Att stärka vårt beredskap och gemenskap i Runsten är ett långsiktigt mål. Kartläggning ska skapa trygghet , hållbarhet och identifierar områden som vi behöver stärker våra kunskaper om, som HLR -utbildning, utbildning om kriskost och energigemenskaper.

Nästa möte om Byberedskap:

i Rungården, torsdagen

den 2 februari 2024, kl 18 – 20

Runstenbygdens Stormöte

Vi ses i Rungården, Spjuttrum, torsdagen den 9 november 2023, kl 18.30 – 21.00

Program:

  • Butiken 24/7 – ägarna Andreas och Ida berättar och vi får chans att ställa frågor och tipsa dem om utbud m.m.
  • Hemsidan och sociala medier – vad är på gång?
  • Byberedskap – projektledaren Christina Thorstensson, från Coompanion Kalmar län, informerar om leaderprojektet Byberedskap som vi i bygden visat intresse för. Vad behöver vi i bygden lära oss, planera och förbereda inför en kommande kris-situation.
  • Utegym och Gymnastikhall

Anmälan gör du till: susanne.forslund59@gmail.com

Runstens Intresseförening bjuder på pizzaslices!

VÄLKOMNA!        

Tack Gun-Britt!

Vid Intresseföreningens årsmöte den 26 februari avtackades Gun-Britt Nyborg. Hon har varit aktiv i föreningen sedan starten 1992. Hennes erfarenhet och outtröttliga engagemang i styrelsearbetet kommer vi att sakna. Men vi hoppas och tror att Gun-Britt kommer med nya förslag till projekt – alltid för Bygdens bästa!