• Runstens Hembygdsförening

Runstens Hembygdsförening

Vi skapar broar mellan det förgångna, nutid och framtid

Hembygdsrörelsens vision är en levande hembygd öppen för alla Vårt uppdrag är att: 

 • Värna och vårda bygdens gamla byggnader och bruksföremål. 
 • Verka för kulturens spridande i dagens samhälle. 
 • Verka för den karaktäristiska öländska landskapsbildens bevarande och skyddande av dess naturminnesmärken. 
 • Dokumentera bygdens historia. 
 • Väcka och stärka intresset för hembygden samt öka kännedom om bygden och dess olika traditioner.
 • Samla unga och gamla till god och trivsam gemenskap i hembygdens hägn.

Runstens hembygdsförening bildades 1955. Föreningen ingår, tillsammans med Ölands övriga 31 hembygdsföreningar, i Ölands Hembygdsförbund, bildat 1953, och ytterst i Sveriges Hembygdsförbund. Föreningens förste ordförande var Rune Fredriksson. 1975 skänkte paret Lennart och Vivi Johansson ängen Tornlunden där hembygdsstugan ligger, strax väster om Lerkaka kvarnrad.

I Tornlunden ordnar föreningen flera välbesökta evenemang. Det går också bra att hyra Tornlunden (priser, se slutet på denna text) Föreningen äger 10 st väderkvarnar, varav Lerkaka kvarnrad med sina 5 kvarnar är de mest kända. Här ligger Café Smedjan, som ägs av föreningen och arrenderas ut för kaféverksamhet. För medhavd fikakorg finns bord och bänkar vid kvarnraden. Tvärs över vägen ligger en linbasta från 1700-talet. Det är Ölands enda bevarade linbasta som blivit ett litet museum. Under sommaren finns några av föreningens medlemmar där och berättar om forna linhantering, från frö till linnetyg.

År 1995 övertog föreningen en ryggåsstuga från Runstens Kulturella Ungdomsförening. Stugan är från 1700-talet och ligger i södra Runsten ca 200 m söder om Runstens kyrka. Den är inredd med tidstypiska föremål och kan på sommaren visas för intresserade. 
 
Runstens Hembygdsförening har ca 300 medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr per år och person. Betalas in via bankgiro 54181003 eller via swishnr 1233561438. Medlemskort levereras till din brevlåda efter det att du har meddelat någon i styrelsen eller ett byombud att du önskar detta. Visa medlemskortet vid besök på Ölands museum Himmelsberga och få 50% rabatt på entrépriset.

Vill du hyra hela eller delar av hembygdsgården Tornlunden?

Prislista:

 • Tornlunden hembygdsstugan 800 kr per dygn för medlem
  1 000 kr för icke-medlem
 • Tornlunden hembygdsstugan + stort partytält:
  1 300 kr per dygn för medlem, 1 500 kr för icke-medlem
 • Dansbanan: 250 kr oberoende av medlemskap

  Yttre toalettbyggnaden finns till förfogande vid all uthyrning.
  Tält monteras av den som hyr.

  För information och bokning kontakta:
  Christina Larsson, ordf sivgorildchristina@gmail.com 070-318 81 15
  Karl-Johan Andersson a_karl_johan@hotmail.com 070-323 75 30  

Facebook: Runstens Hembygdsförening

Styrelsen

Christina Larsson, ordförande
sivgorildchristina@gmail.com 070-318 81 15

Lars Jonsson, vice ordförande
lars56jonsson@telia.com 070-544 59 92

Karl-Johan Andersson, kassör
a_karl_johan@hotmail.com 070-323 75 30  

Anna-Stina Norling, sekreterare
norling.annastina@gmail.com 070-295 95 45

Annika Åsman
annikaleif.asman@gmail.com  070-191 10 12

Christer Hermansson
kiddehermansson@hotmail.com 073-930 72 75

Christina Hallberg
c.hallberg@me.com 070-889 33 45

Välbesökt midsommarfirande i Lopperstad

I Lopperstad firades traditionell midsommar i Runstens hembygdsförenings regi med byarna Lopperstad och Åkerby som ansvariga. Solen sken, som vanligt, på östra sidan.

Fem pyntade traktorer med vagnar tuffade iväg med entusiastiska blomsterplockare i alla åldrar. Skörden var gedigen och den redan lövklädda stången pyntades vid återkomsten med blommorna. En sådan vacker midsommarstång det blev som med gemensamma krafter kom på sin vanliga plats.

Till dragspelsmusik av Åke Johansson ledde sedan Lars Johnsson dansen kring stången.

Det var en strykande åtgång på dricka, kaffe, bullar, korv och glass. En del hade dessutom tur och vann på lotteriet.

Välkomna åter nästa midsommarafton!

Naturvandringen i Runsten

På Kristi Himmelsfärdsdagen anordnade Runstens Hembygdsförening en guidad naturvandring på de vidsträckta sjömarkerna öster om kyrkan som går under namnet Prästmarkerna. Guiderna Susanne Forslund och Lennart Nilsson gav de 50 medvandrarna en inblick i sjömarkernas historia, geologi, växtlighet och fågelliv. Mycket kunskap förmedlades.

Den torra sommaren förra året har tydligt påverkat växtligheten berättade guiderna. Vissa gräs är det ont om i år. I stället frodas vissa blommor, t ex mandelblom. Vi får hoppas att det inte i för hög grad påverkar betet för får och nötkreatur som betar på Prästmarkerna.

Flera av deltagarna är barnfödda i Runsten och kunde berätta om hur markerna har använts under de senaste decennierna, mycket intressant.

Det blev en lärorik vandring i den något kalla vinden. Medhavd varm dryck och smörgås kom väl till pass.

Bygden är rik på flora, fauna och historia i olika former. Vi får hoppas att det blir fler naturvandringar framöver.

/Anna-Stina Norling