Nyrestaurerad Grindmosse välkomnar till besök

Runstens Naturvårdsförening är nöjd med sitt restaureringsarbete av Grindmossen på Vanserum malm. Arbetet påbörjades 2011 med röjning av buskar och träd med hjälp av markägare och samfällighet. Hösten 2012 startade sedan borttagning av sediment och buskar och därmed ökade den öppna vattenytan.

Arbetet ingår i kommunens projekt att öka våtmarkernas yta och bilda dämmen som håller kvar vattnet för att minska snabb utrinning till Östersjön och därmed reducera utsläpp av kväve och fosfor. Dessutom hoppas man att med högre vattenyta kunna locka in fisk, främst gäddyngel via flöden nedströms. Detta arbete har gjorts i samarbete med Länsstyrelsen och Linnéuniversitetet.

– Nästa projekt för Runstens Naturvårdsförening är förhoppningsvis att återskapa Lindsmossen på samma sätt, säger ordföranden Leif Åsman.

Text: Gun-Britt Nyborg. Foto: Gun-Britt Nyborg, Lasse Edler

Taggar:,

Runsten Öland

Runstens Intresseförening