• Ej kategoriserad

NATURVANDRING

Vi vandrar tillsammans från Dyestad till vattenhålan i ”stora mossen”. Målet är att se hur ”vår del” av leden från Dyestad till Ismantorp ser ut. Promenaden är totalt knappt 5 km, men naturligtvis följer du bara med så långt du vill och kan.

Under vandringen kommer Leif Dehlin att berätta om de fåglar vi ser och hör och de fjärilar som fladdrar omkring.
Vi passerar Dyestads mosse och ser ut över våtmarken och det naturvårdsarbete som utfördes här för 20–30 år sedan.
Susanne Forslund kommer att berätta om Mittlandsprojektet som pågår och den unika mosaik av naturtyper vi hittar här.
Tid: 29 maj kl 17.30 och några timmar framåt…
Plats: Samling väst sista gården i Dyestad, där går det att parkera.
OBS: Rejäla skor eller stövlar kan behövas. Glöm inte kvällsfika!

GRINDMOSSEN

Under senhösten och tidigt i våras har det röjts rejäla mängder sly runt omkring men också i själva mossen och nu har vi rensat bort riset och gjort vandringsleden lättillgänglig. Ytan nedanför parkeringsplatsen har öppnats upp så nu går det även att följa bäckfåran från valvbron fram till sjön. Valvbron förresten – ett mästerverk. Kolla den gärna lite extra.

Grindmossen sköts av en grupp kallad Grindmossens vänner under Runstens Intresseförening. Vill du bli medlem och stödja oss gör du det med swish 123 697 8522 . Det går även att swisha ett bidrag till skötseln när du besöker platsen.

Välkommen till ett av Runstens mest besökta mål.

En spännade livsresa

Tisdagen den 23 april kl 18.30 i hembygdsgården Tornlunden
kommer Ilko Corkovic för att berätta om sin livsresa
”Från Banja Luka till Borgholm”
Arrangör Runstens hembygdsförening
Varmt välkommen!

Byberedskap Runsten

– Vad gör vi utan vatten i kranen? om avloppet inte fungerar? eller om vi blir utan el? Om bygden blir isolerad hur klarar vi det? Om människor blir hemlösa eller när vårdbehövande inte kan bo kvar hemma, hur hjälper vi varandra? Det är mycket var och en av oss inte känner till, så vi behöver lära av varandra och planera!

Vad händer vid något slag av kris som berör oss i Runsten? Det diskuterade 20 personer vid ett möte i februari. Det bildades några grupper – en tittar på vattenförsörjningen och en på vilka mötesplatser vi har där det finns värme och kanske hjälp att få. På torsdag den 11 april, 18.00 ses vi i Församlingshemmet. Då ska vi sammanfatta vad vi kommit fram till och vad vi vill lyfta på kommande möten. Kom gärna, vi behöver bli fler!

Vill du vetat mer? vara med och planera för eventuell kris härhemma? eller bara diskutera dessa viktiga frågor är du välkommen till Rungården, tisdagen den 16 april i, 18.00. Då blir det ett nytt möte med projektledaren Christina Thorstensson från Coompanion.

Framöver kommer det bl.a. att bli utbildning i Hjärt- och lungräddning och en kurs i kriskost. Kanske kan vi också ordna utbildning i att förvara mat om elen försvinner, exempelvis att torka.

Välkomna!