• Ej kategoriserad

Byberedskap – ett nytt Leaderprojekt

KRIS! Tänk att om du kommer hem i kväll och det är strömavbrott. Du får veta att du kommer vara utan ström i minst en vecka. Din telefon är urladdad, vattenpumpen funkar inte, kyl och frys är stilla. Butiken kan inte låsa upp dörren och inte ta betalt för varorna.

– Vad gör du? Har alla den kunskapen som du har?

I projektet Byberedskap gör vi en gemensam och mycket konkret handlingsplan. Målet är att alla ska veta vad vi kan göra den dag det blir kris. När vi vet hur man ”kokar soppa på en spik” utan el; När vi alla kan Hjärt- och lungräddning; När vi vet ”vem som är bra på vad” i Runsten är vi trygga i vår bygd. Då kan vi bättre hjälpas åt!

Coompanion har fått stöd från Sydostleader för att jobba med beredskap i 3–4 bygder i länet och Runsten är en av de utvalda och prioriterade. Vi kommer i korthet jobba så här i de olika bygderna:

1. Kartläggning och analys av lokala behov och förutsättningar. Detta gör bygdens invånare framförallt genom workshops i respektive bygd. 2. Utifrån kartläggningen skapar vi tillsammans med de specialister just vi behöver en handlingsplan. Den ska ge ökad robusthet, trygghet och hållbarhet i bygden. 3. Vi genomför ett urval av insatser som vi prioriterar.

Kom till Stormötet den 9 november så får du veta mer!

Hembygdsföreningens höstprogram 2023 i Tornlunden

Tis 7 november kl 18.30

Nu är det dags för `’Känn ditt Öland” igen, tävlingen hembygdsföreningarna emellan. Tävlingen börjar kl 19.00 men du bör vara på plats kl 18.30. 

Hembygdsföreningen bjuder på korv med bröd. 
Ingen föranmälan.

Ons 22 nov kl 18.30

”Jale, olsmur och blåpärlor”. Tre typiska öländska termer. Men vad betyder de? Lennart Nilsson tar oss med på en upptäcktsfärd bland några öländska ord och uttryck.

Fika med smörgås ingår i entréavgiften.

Föranmälan, senast 19 nov, görs via lars56jonsson@telia.com eller tel 070-544 59 92. Betala samtidigt entréavgiften, 50 kr, via swish 123 356 14 38 eller bankgiro 5418-1003

Tors 7 dec kl 18.30

”Från lagård till hotell”

Mia och Rikard Gustafsson tar oss med på en resa där de beskriver sitt Lanthotell Gård Halltorps hage. Hur det började, hur uppbyggnaden fortskred och hur deras framtidsplaner för hotellet ser ut.
Fika ingår i entréavgiften på 50 kr.
Ingen föranmälan

Varmt välkomna till vår hembygdsgård Tornlunden!

Kroppkakor i Rungården, 21/10

Kroppkakor serveras av Runstens Väv i Rungården lördagen den 21 oktober 2023 efter kl. 12 

📞 Beställ på telefon: 070 858 95 84 , kl. 06 – 10 även vegetariska – samma dag. * Endast förbeställda kan hämtas från kl. 09

Välkomna att äta lunch på Rungården, kroppkakor med tillbehör, dryck, kaffe och en kaka. Kontant eller Swish

Runstens Hembygdsförening Vår- & sommarprogram 2023

30 april kl 19.00 Valborgsmässofirande i Tornlunden. Elden tänds kl 20.00
Korvförsäljning, kaffeservering och lotteri.

11 maj kl 18.30 Årsmöte i Tornlunden. Kaffeservering.
Lennart Nilsson berättar om Mysingedagboken.

Bouleturnering i sommar
intresserad?
Kontakta Leif Rydberg, 072-530 78 86, för information senast 14 maj.

6 juni kl 12.00 Nationaldagsfirande i Himmelsberga

23 juni Midsommarfirande i Lopperstad. Samling kl 13.30 för avfärd med traktor och vagn till blomsteräng och blomplockning. Dansen börjar kl 15.00. Servering och lotteri.

22 juli kl 13.00 Byvandring i Lopperstad. Lennart Nilsson guidar. Kaffeservering

30 juli och 20 augusti kl 13.00 Friluftsgudstjänst i Tornlunden

Årsstämma för Runstens Intresseförening

Välkomna till årsstämma för Runstens Intresseförening onsdagen den 15 mars 2023 kl 18.30 i Församlingshemmet.

Vi fikar tillsammans, Emma har bakat! Efter Årsmötet berättar Susanne Forslund om det pågående Mittlandsprojektet 2022-2024, som länsstyrelsen driver tillsammans med alla aktörer som på något sätt är aktiva i Mittlandet.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande för årsstämman
 4. Val av sekreterare för årsstämman
 5. Val av 2 justerare för årsstämman, tillika rösträknare
 6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 7. Fastställande av dagordning
 8. Verksamhetsberättelsen för 2022
 9. Kassarapport
 10. Revisionsberättelse
 11. Styrelsens ansvarsfrihet
 12. Årsstämmans val a) val av 3 ordinarie styrelseledamöter på två år. c) val av ordförande bland styrelsens ledamöter, mandattid ett år d) val av 1 styrelsesuppleant på två år. e) val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant på ett år f) val av 3 ledamöter till valberedning på ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
 13. Medlemsavgiftens fastställande
 14. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 7
 15. Mötet avslutas