• Ej kategoriserad

Ett stort grattis till vinnarna av Gyllene Pumpan 2022!

Christer Larsson och Annika Svenneheim på Runstens Gård och Gårdsbutik.

JURYNS MOTIVERING
Runstens socken har alltid varit en genuin jordbruksbygd. Här har generation efter generation levt på att bruka jorden. Christer Larsson och Annika Svenneheim, som driver Runstens gård, är både traditionsbärare och lantbrukare i tiden. Gården drivs ekologiskt med inriktning på nöt- och lammproduktion. Dikor, ungdjur, får och lamm hjälper till att hålla de vackra sjömarkerna öppna – naturbetesmarker som har utformats genom tusentals års bete och slåtter. Utöver växtodling och djurproduktion är gårdsbutiken och ett eget Krav-certifierat styckeri en viktig del av verksamheten. I butiken säljs lamm- och nötkött från gården, lammskinn och hantverk i lammskinn och andra produkter från lokala producenter.  Hos Annika och Christer arbetar också fem bordercollies som håller ordning på tackorna och lammen. På Runstens gård pågår i SLU:s regi också ett försöksprojekt med odling av lupiner – en växt som enligt forskarna har stor potential att bli en viktig gröda i Sverige som foder och livsmedel – framtidens proteinkälla för både människor och djur.