Arkiv för januari, 2021

Enkät om livsmedelsbutik

Vill du ha en livsmedelsaffär i Runstens närområde?

Borgholms kommun bistår Runstens intresseförening i att undersöka intresse och

behov av en livsmedelsaffär med självbetjäning.

Behöver du hjälp med att besvara enkäten kan du kontakta

Susanne Forslund, telefon: 073-540 41 92, e-post: susanne.forslund59@gmail.com

Besvara enkäten innan första mars.

Länk till enkäten: https://a.entergate.se/borgholm/runsten

Tack för ditt engagemang!

Här kan du läsa mer om hur Borgholms kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR); https://www.borgholm.se/gdpr/

Bidrag för bygdens bästa

Runstens hembygdsförenings båda ansökningar gällande hembygdsstugan i Tornlunden, om sammanlagt 300 000 kronor, har beviljats av Intresseföreningens styrelse. Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering, ansökt om hos kommunen och Boverket, beviljas.
Bidrag ges till 2 projekt:

  1. Tillbyggnad av handikapptoalett, entréramp samt nytt VA-system
  2. Ombyggnad av kök för standardhöjning och energieffektivisering
 http://www.runstenoland.se/bidrag-for-bygdens-basta/(öppnas i en ny flik)