Bidrag för bygdens bästa

Runstens hembygdsförenings båda ansökningar gällande hembygdsstugan i Tornlunden, om sammanlagt 300 000 kronor, har beviljats av Intresseföreningens styrelse. Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering, ansökt om hos kommunen och Boverket, beviljas.
Bidrag ges till 2 projekt:

  1. Tillbyggnad av handikapptoalett, entréramp samt nytt VA-system
  2. Ombyggnad av kök för standardhöjning och energieffektivisering
 http://www.runstenoland.se/bidrag-for-bygdens-basta/(öppnas i en ny flik) 

Runsten Öland

Runstens Intresseförening