Enkät om livsmedelsbutik

Vill du ha en livsmedelsaffär i Runstens närområde?

Borgholms kommun bistår Runstens intresseförening i att undersöka intresse och

behov av en livsmedelsaffär med självbetjäning.

Behöver du hjälp med att besvara enkäten kan du kontakta

Susanne Forslund, telefon: 073-540 41 92, e-post: susanne.forslund59@gmail.com

Besvara enkäten innan första mars.

Länk till enkäten: https://a.entergate.se/borgholm/runsten

Tack för ditt engagemang!

Här kan du läsa mer om hur Borgholms kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR); https://www.borgholm.se/gdpr/

Runsten Öland

Runstens Intresseförening