Bygdens bästa!

Vårt första Bygdens Bästa-projekt har fått bidrag och är på gång. RM IF kommer att bygga staket, plantera växter och placera ut bänkar med ryggstöd utmed fotbollsplanens sydsida. Läs mer om projektet här.

Vad är ett Bygdens Bästa-projekt?

Styrelsen för Runstens Intresseförenings har fattat beslutet att bevilja RM IFs ansökan. De får ett bidrag på 65 800 kronor, vilket motsvarar 50 % av kostnaderna i ansökan. En första utbetalning har skett och resten betalas när projektet är avslutat. RM IFs arbete kommer vi att kunna följa i text och bild här på hemsidan, www.runstenoland.se. Ytterligare ansökningar har inkommit från Bygdegårdsföreningen och Hembygdsföreningen. De kommer att komplettera sina ansökningar med budget- och finansieringsuppgifter och sen kan intresseföreningen fördela fler bidrag. Det ser vi fram emot.

/Styrelsen

Runsten Öland

Runstens Intresseförening