• Ej kategoriserad
  • Information om hur ansökan går till för ”Bygdens Bästa” – projekt

Information om hur ansökan går till för ”Bygdens Bästa” – projekt

Tidsplan
Intresseföreningens årsmöte i februari 2020 kommer att ta ställning till hur prioriteringen ska göras mellan projekt. Det kommer troligen att handla om; Värdet för bygden? Hur många invånare som har glädje av projektet? Hur attraktiviteten för bygden ökar? Nyttan i förhållande till kostnaden? etc.

Sidor: 1 2

Runsten Öland

Runstens Intresseförening