Runstens Intresseförenings hantering av dina personuppgifter

Integritetspolicy/GDPR 

Runstens Intresseförenings hantering av dina personuppgifter

GDPR

(General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. För att vi ska kunna behandla dina personuppgifter ber vi dig läsa igenom följande information och ge ditt samtycke till behandling av era personuppgifter.

Dina rättigheter enligt GDPR

Samtycket är frivilligt och kan alltid återkallas. Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig. Hör av dig till vår kassör om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister.

Allmänt om vår hantering av dina personuppgifter                                                                                               

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge du är medlem i föreningen. Det gäller namn, adress, telefon och e-post. Uppgifterna används för att kunna skicka information till dig om föreningens verksamhet. 

Vi sparar uppgifterna endast så länge det är relevant för underlag till verksamhetsberättelse och röstlängd till årsmöten och ev extra stämmor. Anordnas kursverksamhet eller studiecirkel behövs ditt personnummer för rapportering till studieförbund. Det lämnas in i samband med anmälan till kurs/cirkel. Sitter du med i styrelsen kommer ditt namn att registreras på vår hemsida. Kassörs och ordförandes personuppgifter lämnas till vår bank.

Vi berättar om vår verksamhet på bygdens hemsida och facebook-sida. Vi publicerar foto endast efter samtycke. För vuxna gäller muntlig överenskommelse och för minderåriga ber vi om skriftligt godkännande av vårdnadshavare.

Vi skickar inte längre ut signerade dokument om det inte krävs i ansökningar eller avtal. Vi lägger inte heller signerade dokument på hemsidan. 

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. Vi kan däremot använda dina personuppgifter för att göra utskick från våra samarbetspartners eller aktörer i bygden med information som är relevant för dig som medlem.

Med vänliga hälsningar

Runstens Intresseförenings styrelse

2024-02-28

Susanne Rundlöf Forslund 

ordförande

Runsten Öland

Runstens Intresseförening