Arkiv för mars, 2021

ENKÄTEN om BUTIK är avslutad!

Kommunen skickade ut 230 vykort till bofasta i Runstens socken och hela 240 svar kom in. När man läser resultaten ska man ha i åtanke att flera personer i samma hushåll har svarat och att även fritidsboende och personer i närområdet har varit välkomna att svara på enkäten.