ENKÄTEN om BUTIK är avslutad!

Kommunen skickade ut 230 vykort till bofasta i Runstens socken och hela 240 svar kom in. När man läser resultaten ska man ha i åtanke att flera personer i samma hushåll har svarat och att även fritidsboende och personer i närområdet har varit välkomna att svara på enkäten.

Nedan hittar du en kort summering, men hela resultatet redovisas här. Vill du diskutera resultatet är du välkommen på Intresseföreningen årsstämma lördagen den 27 mars, kl. 10.00 vid Förskolan. Då kommer Kristian Sjöwall från kommunen för att delta i diskussionen kring enkätsvaren.

Summering
240 svar har lämnats och av dessa är det 87 % som saknar/önskar en butik i Runstens närområde. Det är något fler kvinnor än män som svarat på enkäten och över hälften är över 50 år. 44 % av hushållen har mer än 3 personer och lika många består av 2 personer. Av de svarande är många barnfamiljer; 180 personer är 30 – 49 år och 185 barn ingår i hushållen! 74 % har angivit att det är troligt eller mycket troligt att de kommer att handla om det är en obemannad butik. Något fler, 78 %, skulle handla om den var bemannad. Hela 89 % skulle
handla för mer än 100 kronor i veckan och 26 % för mer än 500 kronor i veckan.

På frågan om man skulle vilja engagera sig i en butik eller i arbetet med att få en butik till bygden svarade 38 personer ja. Dessa kommer att kontaktas och bjudas in till ett möte, när så blir möjligt. Tillsammans får vi utvärdera resultaten och fundera på framtiden.

Stort tack för alla svar och kanske särskilt för alla övriga synpunkter som inkommit! Här finns många idéer att arbeta med för kommunen, intresseföreningen och alla andra intresserade i bygden!

Ladda ner resultatet här

Runsten Öland

Runstens Intresseförening