Strandstädningen

Naturvårdsföreningens initiativ att under mars månad plocka skräp på strandängarna inom Runsten inför flyttfåglarnas ankomst är nu avslutad. Det hopsamlade skräpet understeg rejält fjolårets bedrövliga mängd och kanske ska vi vara glada att resultatet blev så magert. Men troligtvis och tyvärr har det höga vattenståndet och hårda vindarna fört tillbaka det mesta av skräpet till Östersjön igen. 

Tack för att du ställde upp och nästkommande mars är det dags igen.

P.S. Kolla Bjärbykanalens nya södra sträckning

Runsten Öland

Runstens Intresseförening