Läget på fiberfronten

Nu borde merparten av alla beställda fiberanslutningar till fastigheter i N. Möckleby, Runsten
och Långlöt vara driftsatta. Och ni som ännu inte fått igång er fiber – till er är löftet att senast
den 13 juli ska hela området vara igång. Markåterställningen dröjer tyvärr men kommer att
vara prioriterad efter den 13 juli för att vara helt färdigställd till den sista augusti då hela
projektet ska slutgodkännas och avslutas.

Christer Svenson

Runsten Öland

Runstens Intresseförening