Bygdegårdsföreningens årsmöte den 28/2 -19

Plats: Rungården
Tid: 19:00
Förtäring efter mötet.
Alla är välkomna
//Ordf. Affe”

Runsten Öland

Runstens Intresseförening