• Runstens Naturvårdsförening

Medlemsmöte måndag 16 september kl 18.30 i Rungården

Grindmossen klar – Lindsmossen nästa?

Välkomna till en kväll där vi kommer att berätta om restaureringen av Grindmossen, ett mycket lyckat projekt som nu är nästan klart.

Nästa projekt är att återskapa Lindsmossen till dess forna utseende med öppna vattenytor.   Här behövs berättelser från medlemmar som ”minns hur det var” och goda idéer om hur man genomföra en meningsfull restaurering. Kom och berätta vad du vet om hur det har sett ut  och  – om du har – ta gärna med bilder.

I bästa fall kan ett restaureringsarbete påbörjas under 2014, men det är många bitar som ska falla på plats innan dess.

Naturvårdsföreningen bjuder på kaffe med dopp.

Välkomna!
Styrelsen

Medlemsavgift 50:-, familj 100:-
Bg 771-9958

Välkommen till arbetspass vid Grindmossen lördag 8 juni och söndag 9 juni 0930-max 1200

Som tidigare meddelat blir det några arbetspass under juni för att fullfölja restaureringen av Grindmossen.
Vi ska höja höja gångvägarna, bygga bord och bänkar till utkiksplatserna samt bygga två broar som gör det möjligt att gå i en slinga runt mossen.

De första arbetspassen, 8 och 9 juni, kommer vi att koncentrera oss på att höja gångvägarna, samt om vi hinner, även påbörja konstruktionen av bord och bänkar.
Redskap som behövs är rediga skottkärror, skyfflar, jordkrattor samt en rejäl röjsåg för att ta bort ”mindre stubbar”.
Däremot behöver du inte ta med kaffe och varm korv vilket Naturvårdsföreningen bjuder på.

För att planeringen av arbetspassen är vi tacksamma för besked om du kan komma och vilka redskap du tar med.

Gamla och nya medlemmar är välkomna!

Årsmöte tisdag 16 april kl 19.00 i Rungården

Gamla och nya medlemmar är mycket välkomna!

Pav Johnson igen!
Vi upprepar fjolårets succé vilket innebär att Pav Johnson, välkänd naturexpert bl.a. från P4 Kalmar och från förra årsmötet, kommer att inleda med att på sitt livfulla sätt berätta ännu mer om Ölands djur och natur.

Innan det formella årsmötet börjar bjuder vi på fika!

Ta gärna med naturintresserade vänner som vill bli medlemmar!

Välkomna!
Styrelsen

Runstens Naturvårdsförening

Runstens Naturvårdsförening höll sin andra föreningsstämma i Rungården den 11 april 2011

Stämman inleddes med att den välkände naturexperten Pav Johnsson berättade om ”Djur och blommor i våtmarker”, ett mycket aktuellt ämne med tanke på det restaureringsarbete som pågår i Grindmossen.
Leif Åsman omvaldes till ordförande.

Övriga styrelseledamöter:
Jan-Erik Bengtsson
Stefan Nilsson
Lars Edler
Christer Svensson
Thomas Zander
Örjan Nilsson

Medlemsavgiften för 2012 är 50:- per medlem eller 100:- per familj. Den betalas till föreningens bg 771-9958.

Årsberättelsen för 2011 finns att ladda ner som pdf längst ner på denna sida.

Föreningen har för närvarande mer än 50 medlemmar.

Styrelsen i Naturvårdsföreningen har email: natur@runstenoland.se