Runstens Naturvårdsförening

Runstens Naturvårdsförening höll sin andra föreningsstämma i Rungården den 11 april 2011

Stämman inleddes med att den välkände naturexperten Pav Johnsson berättade om ”Djur och blommor i våtmarker”, ett mycket aktuellt ämne med tanke på det restaureringsarbete som pågår i Grindmossen.
Leif Åsman omvaldes till ordförande.

Övriga styrelseledamöter:
Jan-Erik Bengtsson
Stefan Nilsson
Lars Edler
Christer Svensson
Thomas Zander
Örjan Nilsson

Medlemsavgiften för 2012 är 50:- per medlem eller 100:- per familj. Den betalas till föreningens bg 771-9958.

Årsberättelsen för 2011 finns att ladda ner som pdf längst ner på denna sida.

Föreningen har för närvarande mer än 50 medlemmar.

Styrelsen i Naturvårdsföreningen har email: natur@runstenoland.se

Runsten Öland

Runstens Intresseförening