Årsmöte Runstens Naturvårdsförening

olands_naturvardsforening

Medlemmarna i Runstens Naturvårdsförening kallas härmed till

årsmöte tisdagen den 12 april 2016 kl. 18.00.  

Mötet inleds med en föredragning av Jonas Hedin, Länsstyrelsen. Han kommer att berätta om
”Framtidsplanerna för Naturreservatet i Vanserum.”

 

Alla som är intresserade av att lyssna på föredragningen är välkomna.

Plats: Rungården

Kaffe med dopp serveras

VÄLKOMNA

Styrelsen

 

Medlemmar som önskar betala medlemsavgiften, 50 kronor per person eller 100 kronor för familj, kan göra detta vid årsmötet eller betala in avgiften på föreningens bankgiro 771-9958.

Runsten Öland

Runstens Intresseförening