Arkiv för maj, 2021

Årets bågskyttetävling

Några av fjolårtes tävlande

Hej bågskyttevänner !!
Vi börjar årets träningar kl 10.00 på Grindmossevägen 18 söndagen den 13:e juni.
Vi fortsätter söndagarna den 20:e juni samt den 11:e och 18:e juli.
Tanken är att vi har en tävling 1:a söndagen i augusti där de 5 bästa får priser så
det gäller att vara på alerten och träna.
Vi ses!
Tommy
Leif 072 53 11 700