-Tömkörningskurs för Sylvia Lindström

-Tömkörningskurs för Sylvia Lindström. 
Deltagare med egen häst: anmäl ert intresse
till Carin Fransèn 070-291 03 65  eller Margitha Svensson 070-581 77 22
Datum kommer senare och dessa är bindande.
-Hoppning på gräs Clear round den 17/7 kl.10.00
Domare Pia Asplund
klass: 40 – 60 – 80
60 kr per klass
Anmälan till ursulad@telia.com
plats: gräsplan mittemot Karin Fransèn i Bjärby
Tack på förhand
Margitha

Runsten Öland

Runstens Intresseförening