Terminsstart för föreningar i Runsten

Verksamheter som pågått  i många år är gymnastiken för seniorer, kyrkokörens verksamhet, vävkurserna i Hantverkshuset och bridgespel i Rungården.

Pensionärsgymnastiken, som det hette då, startade för fjorton år sedan. Idén till detta kom på ett möte där vi önskade oss olika saker i bygden. Inga-Britt Björn hade utbildat sig i lämplig gymnastik för äldre och därmed startade denna uppskattade cirkel som pågått med samma ledarpar, Kalle Björn sköter musiken.
Kyrkokören under Ann-Marie Karlssons ledning har också funnits i många år. Den goda stämningen och sångglädjen är Ann-Maries förtjänst.  Alla körmedlemmar kunde inte närvara vid första träffen, men en ny sångare hälsades välkommen. Dagen till ära var det kaffe och tårtkalas.

I Hantverkshuset träffas många damer ett par gånger i veckan för att väva olika alster, vackra dukar, löpare och plädar med mera. För att få nya idéer så hade en representant från Överlida textil inbjudits att demonstrera produkter och garner. Trappkortet är taget vid detta tillfälle när man samlats hos Siv Olsén. Vävcirklarna drivs av deltagarna som under åren blivit mycket kunniga inom detta hantverk. Denna verksamhet startade på nyåret 1997 och många väverskor har deltagit sen starten och nya deltagare anmäler sitt intresse och önskas välkomna i mån av plats.
I Rungården träffas varje torsdag bridgespelare från Runsten och grannsocknarna och så har de gjort i 17 år.
Arrangör och ledare är Karl-Evert Björn med hustru Inga-Britt. Starten skedde den 13 september och nu är spelet igång.

Runsten Öland

Runstens Intresseförening