Runstens skolbyggnad lever igen!

2601926_520_292

Sommaren 2012 sprang de sista eleverna ut på sommarlov från Runstens skola, efter debaclet vid kommunfullmäktiges omröstning där en person råkade rösta fel och det visade sig att det blev avgörande röst vid valet av vilken skola som skulle få vara kvar på östra sidan av Öland. Valet blev alltså att Gärdslösa skola skulle vara kvar och Runstens skola skulle läggas ner. Och inte nog med det, skolan (fastigheten) skulle säljas. En projektgrupp med ett 10-tal bybor som gärna såg att skolbyggnaden stannade kvar i ”allmänhetens ägo” drog igång ett arbete med att försöka få till att förskolan Näktergalen skulle få flytta in i den gamla skolbyggnaden, efter renovering förstås.

Behovet av att ersätta eller att göra något radikalt åt Näktergalens byggnader hade varit ett skriande behov i ett flertal år utan att något ordentligt gjorts. Ett nytt bibliotek på plan 2 i skolbyggnaden fanns också med i planerna. Tanken var att ett aktiebolag skulle bildas och projektgruppen hade ett antal hundra tusen kronor att stoppa in från intresserade bybor, som fått chansen att teckna sig på en intresselista.

Men arbetet under 2013 och 2014 med att få med sig kommunen och framför allt utbildningsnämnden med Christina Ateva i spetsen skulle visa sig vara en utmaning utöver det vanliga. Enligt utbildningsnämnden så fanns det möjligtvis behov av en avdelning med 20 barn i Runsten i framtiden, men absolut inte mer, trots att projektgruppen kunde påvisa motsatsen. Markplanet på gamla skolan var så stort att man skulle kunna få in två avdelningar och utifrån det tog projektgruppen fram ritningar, där även förskolans personal var delaktig under 2014. Jag nöjer mig med att inte berätta mer om den perioden för det väcker bara ont blod.

Så kom det politiska valet hösten 2014 och det blev regimskifte i kommunen. Samtalen mellan projektgruppen och kommun/utbildningsnämnd gick plötsligt över i en helt annan ton. Kommunen/utbildningsnämnden insåg ganska snart behovet av en ”ny förskola”, men ville genomföra det i egen regi och inte hyra av någon privat fastighetsägare, vilket hade blivit fallet om projektgruppens ursprungsplan skulle drivas igenom.

Flertalet i projektgruppen tyckte dock kommunens vändning i fallet var en utmärkt idé och kommunen bad att få fortsätta planeringsarbetet utifrån de ritningar som gruppen tagit fram. En entreprenadupphandling genomfördes av kommunen och man utsåg byggnadsfirman Ivar Glebe AB till totalentreprenör som hade lägst entreprenadsumma på 7.094.000:- exkl. moms.

Att vara totalentreprenör innebär att man tar på sig ansvaret att fixa allt som står i kontraktet, som i detta fall innebar nya golv, väggar, tak, el, vatten, värme mm. Ja, allt är nytt på bottenvåningen, det är bara stommen och ytterväggar som är kvar från gamla skolan. Undertecknad har själv haft insyn i byggskedet och även om jag ännu inte sett slutresultatet (trots att man är färdig) så är jag övertygad om att byggnadstekniskt så är det väldigt bra. Och nu när ni läser detta så har förskolan förmodligen redan flyttat in i sina nya fina lokaler och inte minst den fantastiska utemiljön.

Avslutningsvis så måste jag bara säga att jag tycker att det känns fantastiskt skönt att se att det är liv och rörelse igen vid Runstens skola! Eller är som det heter nu, Runstens förskola!

Vid pennan

Anders Arvefalk
2016-08-21

Runsten Öland

Runstens Intresseförening