Runstens Naturvårdsförening

Runstens Naturvårdsförening bildades 2009 för att möjliggöra restaurering av den helt igenväxta Grindmossen genom att återskapa den gamla sjöns vattenspegel och förbättra våtmarken i anslutning till sjön. Efter restaureringen som färdigställdes 2013 byggdes en vandringsstig med broar, sittbänkar, grillplatser och vindskydd runt området.

2024 gick Naturvårdsföreningen ihop med Intresseföreningen och och bildar nu en självständig grupp i denna

Föreningens huvuduppgifter är drift och underhåll av Grindmossen och vandringsleden Borg till Borg från Gråborg till Ismantorps borg. Leden är en del av Mittlandsleden. Dessutom arrangeras olika aktiviteter kring temat miljö i Runsten.

Gruppansvariga
Grindmossens skötsel Leif Rydberg tfn 072 5307 886
Samankallande Peter Åsman tfn 073 7655 025
Ekonomi Christer Svenson  tfn 070 6333 213

Medlemsavgift 100 kr per år. Medlemsavgiften sätts in på bankgiro 5957-1372 eller swish 123 287 5987.

Välkommen som medlem.

Runsten Öland

Runstens Intresseförening