Nya regler för Bjärby Sjögata

Bjärby sjögata, som leder till Bjärbybadet, är en privat väg som helt saknar statliga eller kommunala bidrag. Detta innebär att ägarna till vägen har rätt att stänga av vägen för obehörig trafik. Är du gående eller cyklande är du däremot alltid välkommen att använda vägen. Vägsamfälligheten har nu beslutat att från och med 1 juni 2015 ta ut en avgift för motorfordon på vägen. Avgiften går till vägunderhållet.

Motorfordon, dvs A-traktor, bilar, lastbilar, husbilar, buss, MC, ATV, får betala 20 kr per dag alternativt lösa ett årskort för 300 kr. Ett årskort per hushåll gäller. Jordbruksfordon i arbete, cykel och moped är befriade från avgift.

Avgiften betalas antingen direkt kontant nere vid badet då detta är bemannat eller genom att:

för dagkort SMS:a 72456 och skriv Sjö mellanslag bilens reg.nummer (använd mellanslag mellan Sjö och bilens reg.nummer).
eller

för årskort SMS:a 72456 och skriv Årskort mellanslag bilens reg.nummer. Ett årskort per hushåll gäller. Går även att betala genom Bg. 802-6817.
Om det uppstår SMS-problem med ditt telekombolag kan WyWallet app användas.
Har man inte betalat kommer Vägsamfälligheten att efterfakturera en förhöjd avgift om 300 kr per dag. Kontroller via SMS-log samt Bg-lista kommer att genomföras. Saknas bilreg.nr vid kontroll skickas en faktura till bilens ägare. (Indrivning via finansbolag kommer att ske)

Vid missbruk eller skadegörelse har vägägaren rätt att neka tillträde till vägen.
Vägen kan vara avstängd för trafik vid underhållsarbete eller då det på grund av vädret är risk för skador.

Vägbanan är i dagsläget ganska rå/grov, vilket är naturligt när ca 1100 m³ av grusblandad asfalt har körts ut och krossats. Vägen kommer att sätta sig under sommaren men det kommer inte att bli några vattenhål i år. Vidare kan nämnas att kantzonerna har grävts upp för att hjälpa vattnet att rinna undan från vägbanan, ca 140 dumperslass om ca 15 m³ per lass har grävts bort.

Det finns ett par områden som kommer att förbättras efter sommaren, bl.a. träd och buskar kommer att röjas. Dessutom kommer första delen också att får en toppning med asfaltgrus, för att minska dammet från grus/lera på vägen. Damningen från den nya beläggningen kommer att bli betydligt mindre än tidigare och därmed kan saltning undvikas.
VÄLKOMMEN PÅ DEN NYA VÄGEN TILL BJÄRBYBADET !

Vägsamfälligheten / Sören Berneke

Taggar:

Spåra från din sida.

Runsten Öland

Runstens Intresseförening