Möte om fiberutbyggnad

Den 5:e november klockan 19.00 välkomnas alla intresserade till möte i Rungården om fiberutbyggnad i Runsten och kringliggande byar i socknen.

Mötet är öppet för alla att delta i, oavsett om man sedan tidigare gjort anmälan via RunNet, eller om man tillhör fastighet som då inte ingick i det tänkta projekteringsområdet. Med andra ord – alla i Runsten välkomnas!

På plats kommer en representant från Skanova att  finnas, som kommer att dra detaljer kring hur en utbyggnad skulle kunna se ut och förutsättningar och möjligheter kring detta.

 

Har man frågor kan man vända sig till:

Peder Svensson
0705-172973

eller

Anders Arvefalk
0722-169104

 

 

Runsten Öland

Runstens Intresseförening