Minnesanteckningar ifrån Stormötet

För er som inte kunde komma och undrar över vad som togs upp om fiber, skolan med mera kommer här en kort sammanfattning.

Stormöte i Rungården 2015-11-15

 

Ett 60-tal runstensbor mötte upp på stormötet i Rungården där information från kommun och socknens föreningar rörande Runstens framtid presenterades.

 

SKOLAN. Den nuvarande fastigheten planerar man att stycka av så att lärarbostaden med rektorsexpeditionen bildar en ny fastighet som ska säljas. Skolan och gymnastikhallen blir kvar i kommunens ägo och skolan byggs om till ny förskola (Näktergalen) på bottenvåningen. Biblioteket flyttas till ett klassrum på övervåningen. Två skolsalar hyrs ut till Intresseföreningen för vävaktiviteter och det sista klassrummet blir personalrum. Anbuden på ombyggnad av skolan med utvändig hiss öppnas den 17 november. Budgeten ska tas den 16 november och i den reserveras medel för skolans renovering. Förhoppningsvis är allt klart till höstterminen 2016.

 

FIBER. Ett nytt fiberprojekt inkluderande hela Runsten och Långlöt har startats. Under förutsättning att vi når en anslutningsgrad på 65 % av samtliga fastigheter kan projektet genomföras till en kostnad av ca 20.000 kr per anslutning. Telia erbjuder finansiering för ca 350-400 kr per månad. Det gamla projektet nådde ca 40 % av befintliga fastigheter. Idag är 78 hushåll anmälda, men fler behövs. Vi kan alla hjälpa till att värva medlemmar. Detta kan ses som ett måste för Runstens framtida utveckling – en investering i framtiden. Inom överskådlig framtid kommer de gamla kopparledningarna inte att underhållas utan stängs ner. Då räcker inte de mobila näten och alternativet heter kort och gott fiber. Om vi vill att unga familjer ska flytta hit och kunna jobba härifrån, behövs fiber.

 

HEMSIDAN. En ny modern hemsida har skapats som förhoppningsvis ska bli den naturliga informationskanalen om vad som tilldragit sig i Runsten och vad som är på gång. Lägg sidan som startsida på din dator och se till att rapportera om föreningsaktiviteter, evenemang och nyheter.

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN står nu bra rustad med modern räddningsbil, hjärtstartare, syrgas och bra bemanning. Dessutom finns en bandvagn om snöstormen slår till.

 

ÄGGRÖRAN. Det blir en Äggröran även 2016. En ledningsgrupp har tillsatts och parkeringsbekymren har fått sin lösning om nu inte bärigheten på vallarna ställer till det då påskafton infaller redan 26 mars. Festivalområdet blir från Runanplan till Runstens gård. Alla som har idéer eller vill hjälpa till är välkomna.

 

LRF. Lokalavdelningen har cirka 100 medlemmar ordnar studiecirklar och trivselaktiviteter samt bevakar landsbygdsfrågor.

 

HANTVERKSHUSET. Huset ägs idag av Runstens Intresseförening och nedervåningen används som vävstuga. 17 vävstolar är uppställda och 14 kvinnor väver regelbundet och visade upp en utställning av sina alster. Övervåningens lägenhet hyrs ut. Om flytt till skolan blir aktuell kan huset komma att säljas. Vårens årsmöte får ta ställning till framtiden.

 

BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN. Vägen till Bjärbybadet kommer att få ett nytt toppskikt av begagnad asfalt. Begäran till kommunen om bidrag till vattenledning ända ner till badet insänd som också ger möjlighet till välbehövligt VC. Rungården har under året varit bra uthyrd och på övervåningen håller Vi Unga till sedan 20 år tillbaka.

 

HEMBYGDSFÖRENINGEN. Har firat 60 år i år och nästa år firar Sveriges Hembygdsförbund 100 år. Årligen en mängd aktiviteter.

 

NATURVÅRDSFÖRENINGEN. Vandringsleden runt Grindmossen har förbättrats med vindskydd och grillplats. Föreningen diskuterar med kommunen om anläggande av nya våtmarker intill socknens vattendrag. Även vandringsleden Borg till Borg ska ses över.

 

RMIF. Ölands största fotbollsförening med 2 damlag, 2 herrlag och 8 ungdomslag tillsammans med Gårdby/Sandby. Föreningen har fått årets jämställdhetspris.

 

RÖDA KORSET. Runstens äldsta förening. Idag har Runsten-Långlötkretsen ett 60-tal medlemmar. Jobbar även aktivt med Kupan i Borgholm.

 

KYRKAN. Idag består församlingen av Gärdslösa, Långlöt och Runsten. Församlingshemmet nymålat och här serveras soppluncher och onsdagskafé.

Runsten Öland

Runstens Intresseförening