Samarbete med Madona, Lettland under åren

Genom att anordna Lettlandsafton och insamling på julafton i många år har Runstensbo engagerat och stödjat församlingen i Madona, Lettland.

20041__lettland_title

Runsten Öland

Runstens Intresseförening