Kyrkokören i församlingen

Kören samlas på tisdagarna för övning och gemenskap. Therese Olsson Ström leder och inspirerar. Under året sjungs det i kyrkorna i Gärdslösa, Långlöt, Runsten, Räpplinge och Högsrum vid olika tillfällen, samt ett par musikgudstjänster genomförs, friluftsgudstjänster i Tornlunden, Himmelsberga och Störlinge bodar.

Körövning: Kyrkokören i Gärdslösa-Långlöt- Runsten och Räpplinge- Högsrum
Kören känner värme och uppskattning när de deltar. Värme och gemenskap är det också vid tisdagarnas övning klockan 19.00 ojämna veckor i Runstens församlingshem och jämna veckor i Räpplinge kyrkstuga.
Välkommen dit för att se hur vi har det och gå gärna med i kören!
För mer information:
Therese.OlssonStrom@svenskakyrkan.se
 

Taggar:, ,

Runsten Öland

Runstens Intresseförening