Fibernytt

Här kommer lite kort info om vad som kom fram på mötet den 5 november.

Även Långlöt socken är intresserade av fiber, så det fanns representanter även därifrån under mötet.

 

Om vi väljer Zitius eller TELIA som kommunikationsoperatör i ett nät som Skanova äger så måste 65% av fastighetsägarna i vårt område välja att ansluta sig och därmed betala anslutningsavgiften, som då troligen hamnar på 20.000:-. OBS! detta vet vi ännu inte med säkerhet. Detta känns ju ganska tufft eftersom vi idag i gamla området (RuNet) bara hade 37% av fastighetsägarna med oss. Det går förmodligen att hålla en lägra procentsats än 65, men då sticker ju anslutningsavgiften iväg. Så vi som redan är övertygade måste hjälpas åt att stöta på grannar om att även de ska ansluta sig.

Nu finns det ytterligare en aktör på marknaden på Öland sedan några månader tillbaka och det är IP-Only Öland, som är igång uppe i Byxelkrok och som även tittar på Södra Möckleby. Vi har även varit i kontakt med detta bolag, men helt klart är att vi behöver bli fler. Hur gör vi för att lyckas med detta?

RuNet-styrelsen samt några representanter från Långlöt, Bäck och Vanserum träffas den 12/11 för att diskutera vidare.

Anders Arvefalk

Runsten Öland

Runstens Intresseförening