Till medlemmarna i Naturvårdsföreningen

Arbetsdagar i Grindmossen 23-24 april

Styrelsen har konstaterat att det återstår en del arbeten vid Grindmossen.
Beslöts därför vid sitt möte 2016-02-22
att ha en arbetshelg den 23 och 24 april kl 09.00-12.00.
Efter slutfört arbete bjuder föreningen på varm korv.
Hoppas på god uppslutning
Styrelsen

Runsten Öland

Runstens Intresseförening