Sommarens program i Kaffestugan, Ismantorps borg

Program vid Kaffestugan vid Ismantorps Borg

Det blir föredrag om VATTEN och BRÖD och ÖLANDSBILDER och kanske något mer och en favorit i repris: GUIDADE VANDRINGAR i och runtikring borgen.

Torsdag 25/5 kl 11:00.    BORGVANDRING med kulturhistorikern och Ölandsguiden Ann-Charlotte Magnusson, Äpplerum: Det blommar kring borgen. Borghistoria och lite om florans kulturhistoria. Ann-Charlottes vandringar brukar vara mycket uppskattade. Samling vid parkeringsplatsen. Pris: 100:-.

 

Lördag 10/6 kl 11:00.      BORGVANDRING med kulturhistorikern och Ölandsguiden Ann-Charlotte Magnusson, Äpplerum: Det blommar kring borgen. Borghistoria och lite om florans kulturhistoria. Vandringarna är alltid efterfrågade. Samling vid parkeringsplatsen. Pris 100:-.

 

Torsdag 29/6 kl 14:00.    VATTEN – en grundförutsättning för allt liv. Anders Lindholm, VD för Borgholms Energi informerar om hur vattentillgången och förbrukningen ser ut sommaren 2017. Utmaningar, åtgärder och perspektiv bakåt och framåt. Möjlighet att ställa frågor efter föredraget.

 

Tisdag 18/7 kl 11:00.       BORGVANDRING med kulturhistorikern och Ölandsguiden Ann-Charlotte Magnusson, Äpplerum. Berättelser om borgen. Borghistoria samt en och annan skröna. Vandringarna är något av en tradition nu. Samling vid parkeringsplatsen. Pris 100:-.

 

Söndag 23/7 kl 14:00.     VÅRT DAGLIGA BRÖD – vad ger det oss idag? Om Ölandsvetet m.fl. kulturspannmål. Kerstin Fredlund, allmänläkare och med dr vid Institutionen för Livsmedelsvetenskap vid Chalmers tekniska högskola, tillika produktutvecklare och själv en baddare på att baka bra bröd beskriver hur vi kan tillgodogöra oss näringsinnehållet i det bröd vi äter och vad som underlättar respektive försvårar näringsupptaget av mineralerna i kosten. Kerstin kommer också att prata gluten och fytinsyror samt blicka tillbaka på hur förädlingen av vetet har förändrat nyttigheten. Kerstin medverkade bl.a. i den uppmärksammade filmen Sista Skörden som visades på SVT i början av maj.

 

Söndag 30/7 kl 14:00.     BYGDEFOTOGRAF CARL E. ANDERSSON, HULTERSTAD fotograferade vid tiden för första världskriget släktingar, vänner och bybor i sin utomhusateljé i Hulterstad och under sina cykelturer i trakten. Fotohistorikern och tidigare medarbetaren på Ölandsbladet, författaren till bl.a. ”Stora boken om familjebilder” Björn Axel Johansson berättar om hur han varit med och räddat och digitaliserat Anderssons närmare 800 glasnegativ till eftervärlden. Fram träder bilden av en av de främsta företrädarna för svensk bygdefotografi säger Björn som tidigare varit fotohistorisk rådgivare vid Bernadottebiblioteket på Stockholms slott, hos fotograf Lennart Nilsson och som numera är verksam vid Tekniska museet i Stockholm.

Det blir bildvisning!

 

Söndag 27/8 kl 11:00.     BORGVANDRING med kulturhistorikern och Ölandsguiden Ann-Charlotte Magnusson, Äpplerum. De nio portarnas mysterium – borgen och omvärlden. Borgvandringarna är omtyckta, återkommande inslag. Samling vid parkeringsplatsen. Pris 100:-.

 

Fredag 29/9.                     SKÖRDEFEST! Från middag till midnatt: Välkomna!

 

Kompletterande information och ev. nytillkomna arrangemang  och datum ses på:

www.forntidsfika.com

Runsten Öland

Runstens Intresseförening