Runstens Hembygdsförening Vår- & sommarprogram 2023

30 april kl 19.00 Valborgsmässofirande i Tornlunden. Elden tänds kl 20.00
Korvförsäljning, kaffeservering och lotteri.

11 maj kl 18.30 Årsmöte i Tornlunden. Kaffeservering.
Lennart Nilsson berättar om Mysingedagboken.

Bouleturnering i sommar
intresserad?
Kontakta Leif Rydberg, 072-530 78 86, för information senast 14 maj.

6 juni kl 12.00 Nationaldagsfirande i Himmelsberga

23 juni Midsommarfirande i Lopperstad. Samling kl 13.30 för avfärd med traktor och vagn till blomsteräng och blomplockning. Dansen börjar kl 15.00. Servering och lotteri.

22 juli kl 13.00 Byvandring i Lopperstad. Lennart Nilsson guidar. Kaffeservering

30 juli och 20 augusti kl 13.00 Friluftsgudstjänst i Tornlunden

Runsten Öland

Runstens Intresseförening