Radarparet Björn lämnar Runsten

Det kommer att bli tomt inom många områden i Runstens föreningsliv. Inga-Britt och Karl-Evert Björn har under sina 21 år i Runsten ansvarat för många verksamheter Det första var att delta i flytten av Vanserums kvarn.Det var en god idé att inbjuda en nyinflyttad att delta i detta projekt. Därefter har familjen Björn lagt sin kraft inom många områden.

Boule banan i Tornlunden kom till på förslag av Inga-Britt och den iordningställdes av “järngänget” d.v.s. de som ingått i byggnadskommittén och lagt sin kunskap inom många områden såsom renovering av byggnader och kvarnar där Karl-Evert ingick. Boulebanan lockar många till tävlan. Sedan något år har Leif Rydberg ansvar för denna lyckade idé.

Övriga områden som radarparet ansvarat för:
Linbastan med linmuseum och skötsel och att finna guider för att hålla linbastan sommaröppen. Stugan i S Runsten , skötsel, reparation och städning.

I Tornlundens hembygdsgård har Inga-Britt skött den inre vården. Under 14 år arrangerat sommarträff vid Grindmossen i Vanserum med tipsrunda och våfflor med allt vad som krävs för att genomföra detta.

Övertagit ansvaret för Runstens klippen efter Åke Persson.

Lagt in historik om Vanserum på CD.

Karl-Evert startade bridgen för 18 år sedan. Den är mycket populär och lockar deltagare från både N.Möckleby och Färjestaden. Denna verksamhet skall fortsätta till mångas glädje.

Runsten Öland

Runstens Intresseförening