Detta är ett första förslag till hur en ombyggbad skulle kunna göras. Vi betonar att det bara är ett förslag, som naturligtvis måste justeras under resans gång.

Projekt Runstens framtid: skolan kan bli förskola

Ända sedan det olyckliga beslutet om nedläggning av skolan i Runsten så har tankar funnits om att göra något av skolområdet. Nu har arbetsgruppen för Runstens Framtid tagit fram ett förslag, som kommer upp i kommunfullmäktige den 17 juni.

Samtidigt står förskolan Näktergalen (mittemot kyrkan nedanför Hantverkshuset) inför problem:
– Byggnaden består delvis av moduler som hyrs för dyra pengar.
– Lokalerna är slitna och har inte åtgärdats på mycket länge.
– Parkering saknas för personal och föräldrar, som nu har använder sig av kyrkans parkering.
– Det är ett säkerhetsproblem då man måste korsa landsvägen med sina barn.
– Markfrågan är osäker, då kommunen varken äger eller hyr delar av marken man nyttjar idag.

När vi fick höra om detta föddes idén att bilda ett aktiebolag och köpa skolområdet inklusive fastigheter, själva göra de renoveringar som behövs och därefter hyra ut till kommunens förskola. Vi vet ju att kommunen inte är intresserad av att renovera skolan och vi har erfarenhet sedan tidigare av ett liknande upplägg med Brandstationen.

Vi bildade en arbetsgrupp bestående av Anders Arvefalk, Mia Savehed, Ulrika Lindh, Peder Svensson, Niklas Olsson, Gunilla Johansson, Alf Holmgren, Rikard Gustafsson, AnnaSara Nilsson, Tobbe Nilsson, Andreas Nilsson och Christer Svensson. Vi har träffats ett antal gånger för att sedan komma fram till följande:

Vår vision – Runstens framtid

Vi tror på en levande landsbygd med fortsatt inflyttning även utan skolan.
Förskolan blir en central plats i byn.
Förskolan får bättre och större ytor .
Parkeringsproblemet löst och säkerheten runt hämtning och lämning av barn förbättras.
Tillgång till gymnastikhall.
Win-win för kommunen och Runsten!

Möjlig utveckling:

Erbjuda bibliotek
Vuxenutbildning
Kontorslokaler
Fotbollsträning till föreningar
Catering (delvis beroende på hur kommunen väljer att lösa matfrågan för barnen)
mm

Förutsättningarna för att lyckas

– Att vi kan köpa skola till ett rimligt pris
– Att vi får ihop aktiekapital så att lån kan beviljas
– Att vi får bygglov
– Att vi får ett hyresavtal med kommunen på 10 år

Under våren har vi presenterat idéerna på ett informationsmöte i Rungården och gjort ett utskick i byns brevlådor om intresset för att bidra med aktiekapital till projektet. Det visade på ett stort stöd i bygden och viljan att bidra med kapital finns.

Vi har också arbetat med att förankra idéerna hos förskolans personal och presentera förslaget för tjänstemän och politiker. Under maj har mycket arbete lagts ned och vi har vid ett flertal tillfällen träffat både politiker och tjänstemän. Tjänstemännen har tagit del av ritningar och ansvarsfördelning och 13-14 maj informerades utbildningsnämnden och hela kommunstyrelsen. Alla tycker att detta är ett jättebra alternativ för framtiden i Runsten!

Samtidigt måste kommunen arbeta parallellt med ombyggnadsplanerna för nuvarande Näktergalen. Om vårt projekt inte blir av måste dessa vara klara så att arbetet kan starta så fort som möjligt.

Beslut 17 juni

Från kommunen behöver vi nu en snabb försäljning till ett rimligt pris, bygglov och ett bra hyresavtal. Kommunstyrelsen kommer att föreslå kommunfullmäktige den 17 juni att besluta om försäljning av Runstens skola. Vi hoppas på snabba beslut och inga överklaganden!

Du som älskar Runsten och vill verka för en levande landsbygd är välkommen att bidra med aktiekapital. Du kan anmäla ditt intresse till vår mailadress runstensframtid@hotmail.com eller till någon av oss i arbetsgruppen (se ovan). Anmälan är inte bindande, vi tar närmare kontakt.

Du är också välkommen med frågor och funderingar till vår mailadress eller till Anders Arvefalk, 0722-169104; Niklas Olsson, 0708-482475 eller Ulrika Lindh, 0701-488907.

Arbetsgruppen för Runstens Framtid, Skolprojektet.

Runsten Öland

Runstens Intresseförening