• Run-net
  • Projekt RunNet-Fiber i Runsten

Projekt RunNet-Fiber i Runsten

Tyvärr, tyvärr måste styrelsen för fiberprojektet RuNet meddela att det inte gick att genomföra projektet enligt den tidplan som styrelsen hade tagit fram. Länsstyrelsen går inte med på att flytta över det beviljade bidraget för kanalisationen till 2015. Detta innebär, att projektet i byalagets regi läggs ner.

Men styrelsen ser en ny möjlighet och kommer att jobba för en lösning. Denna innebär att styrelsen kontaktar Telia och erbjuder dem att med vårt underlag bygga fibernätet i deras regi. Vi hoppas att kunna återkomma besked om detta under januari månad.

Peder Svensson / Christer Svenson

Runsten Öland

Runstens Intresseförening