Planerna på ett UTEGYM i Runsten har kommit långt!

Nu har Runstens intresseförening skickat in en ansökan om uppväxlingsmedel från Borgholms kommun för att kunna anlägga ett utegym på den fd fotbollsplatsen intill Runstens förskola. Det kommer att bli ett ”Bygdens Bästa”-projekt som vi planerar tillsammans med RMIF, förskola och kommun.

Utegymmet ska bli tillgängligt för alla bygdens ungdomar och vuxna. Naturligtvis kommer lekytor och pulkabacke också att finnas kvar. Om fler ges möjlighet att hålla igång blir det en hälsovinst för hela samhället. Det har visat sig att man mår bättre av att träna utomhus. Kan dessutom hela familjen besöka det blivande utegymmet blir vinsten än större.

Föreningens kontaktpersoner för utegymmet är Peter Olsson, Lisa Nurmi Mo och Gunilla Johansson. Vill ni engagera er i bygget får ni gärna höra av er. Mycket ideellt arbete lär behövas!

Nu håller vi tummarna för ett positivt besked från kommunen!

En bild som visar gul, växt

Automatiskt genererad beskrivning

Runsten Öland

Runstens Intresseförening