Planerna på ett UTEGYM i Runsten har kommit långt!

Nu har Runstens intresseförening skickat in en ansökan om uppväxlingsmedel från Borgholms kommun för att kunna anlägga ett utegym på den fd fotbollsplatsen intill Runstens förskola. Det kommer att bli ett ”Bygdens Bästa”-projekt som vi planerar tillsammans med RMIF, förskola och kommun.

Utegymmet ska bli tillgängligt för alla bygdens ungdomar och vuxna. Naturligtvis kommer lekytor och pulkabacke också att finnas kvar. Om fler ges möjlighet att hålla igång blir det en hälsovinst för hela samhället. Det har visat sig att man mår bättre av att träna utomhus. Kan dessutom hela familjen besöka det blivande utegymmet blir vinsten än större.

Föreningens kontaktpersoner för utegymmet är Peter Olsson, Lisa Nurmi Mo och Gunilla Johansson. Vill ni engagera er i bygget får ni gärna höra av er. Mycket ideellt arbete lär behövas!

Nu håller vi tummarna för ett positivt besked från kommunen!

En bild som visar gul, växt

Automatiskt genererad beskrivning

Enkät om livsmedelsbutik

Vill du ha en livsmedelsaffär i Runstens närområde?

Borgholms kommun bistår Runstens intresseförening i att undersöka intresse och

behov av en livsmedelsaffär med självbetjäning.

Behöver du hjälp med att besvara enkäten kan du kontakta

Susanne Forslund, telefon: 073-540 41 92, e-post: susanne.forslund59@gmail.com

Besvara enkäten innan första mars.

Länk till enkäten: https://a.entergate.se/borgholm/runsten

Tack för ditt engagemang!

Här kan du läsa mer om hur Borgholms kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR); https://www.borgholm.se/gdpr/

Bidrag för bygdens bästa

Runstens hembygdsförenings båda ansökningar gällande hembygdsstugan i Tornlunden, om sammanlagt 300 000 kronor, har beviljats av Intresseföreningens styrelse. Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering, ansökt om hos kommunen och Boverket, beviljas.
Bidrag ges till 2 projekt:

  1. Tillbyggnad av handikapptoalett, entréramp samt nytt VA-system
  2. Ombyggnad av kök för standardhöjning och energieffektivisering
 http://www.runstenoland.se/bidrag-for-bygdens-basta/(öppnas i en ny flik)