Midsommarafton i Lopperstad 2023

Välkomna till Lopperstad på midsommarafton! Avfärd med traktor och vagn för blomplockning kl 13.30 – på allmän begäran en halvtimme senare i år än tidigare. Sedan man gemensamt smyckat stången börjar dansen kl 15 till Åke Johanssons dragspel.

Lars Jonsson leder dans och lek, som – helt enligt traditionen – avslutas med godisregn. Servering med korv och läsk, kaffe med hembakat och glass finns redan från kl 13.30 för dem som inte följer med på blomplockningen (ge barnen företräde, platserna är begränsade!) och har öppet hela tiden.

-Förutom den vackra platsen kan vi skryta med vårt lotteri med jätteläckra priser från lokala producenter, berättar Örjan Nilsson, sammankallande i Lopperstads byalag, som tillsammans med Åkerby arrangerar festligheterna i Runstens Hembygdsförenings regi.

Foto: Ing-Marie Söderberg

Runstens Hembygdsförening Vår- & sommarprogram 2023

30 april kl 19.00 Valborgsmässofirande i Tornlunden. Elden tänds kl 20.00
Korvförsäljning, kaffeservering och lotteri.

11 maj kl 18.30 Årsmöte i Tornlunden. Kaffeservering.
Lennart Nilsson berättar om Mysingedagboken.

Bouleturnering i sommar
intresserad?
Kontakta Leif Rydberg, 072-530 78 86, för information senast 14 maj.

6 juni kl 12.00 Nationaldagsfirande i Himmelsberga

23 juni Midsommarfirande i Lopperstad. Samling kl 13.30 för avfärd med traktor och vagn till blomsteräng och blomplockning. Dansen börjar kl 15.00. Servering och lotteri.

22 juli kl 13.00 Byvandring i Lopperstad. Lennart Nilsson guidar. Kaffeservering

30 juli och 20 augusti kl 13.00 Friluftsgudstjänst i Tornlunden

Årsstämma för Runstens Intresseförening

Välkomna till årsstämma för Runstens Intresseförening onsdagen den 15 mars 2023 kl 18.30 i Församlingshemmet.

Vi fikar tillsammans, Emma har bakat! Efter Årsmötet berättar Susanne Forslund om det pågående Mittlandsprojektet 2022-2024, som länsstyrelsen driver tillsammans med alla aktörer som på något sätt är aktiva i Mittlandet.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande för årsstämman
 4. Val av sekreterare för årsstämman
 5. Val av 2 justerare för årsstämman, tillika rösträknare
 6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 7. Fastställande av dagordning
 8. Verksamhetsberättelsen för 2022
 9. Kassarapport
 10. Revisionsberättelse
 11. Styrelsens ansvarsfrihet
 12. Årsstämmans val a) val av 3 ordinarie styrelseledamöter på två år. c) val av ordförande bland styrelsens ledamöter, mandattid ett år d) val av 1 styrelsesuppleant på två år. e) val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant på ett år f) val av 3 ledamöter till valberedning på ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
 13. Medlemsavgiftens fastställande
 14. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 7
 15. Mötet avslutas