Pågående projekt – Byggdens bästa

Hej!

Arbetet fortsätter sakta men säkert. Plintar är gjutna och nätet är på plats tack vara Kalmar Stängsel och transport. Närmast nu väntar finplanering av mark och plantering av murgröna.


Vi i RMIF har fått beviljat bidrag från Runstens Intresseförening för att ersätta den granhägg som löpt med hela den ena långsidan på Runvallen och gett fotbollsplanen en härligt grön inramning, samtidigt som den fungerat som en utmärkt bollmotare. För ett bar år sedan kunde vi dock tyvärr konstatera att granbarksborren angripit den och vi fick  nu inse att den inte gick att rädda. Vi har därför beslutat oss för att ersätta den med ett 3 meter högt stängsel som vi sedan ska låta växa över med murgröna och på två års sikt så räknar vi med att vi åter igen ska ha en skön grön vägg som ramar in Runvallen.

2020-04-25: Granhäcken är borta och på bilderna ser ni bröderna William Alvarmo och Torsten Andersson i full färd med att gräva bort rötterna.

//Anders Arvefalk