Nyheter från Runstens förskola

img_5084

Tidigare i höstas invigdes Runstens förskola och nu när barnen och pedagogerna bott in sig under några månader passade vi på att intervjua Linda Salebäck Andersson, verksamhetsansvarig på förskolan.

Vad gillar barnen mest med den nya förskolan?

– Barnen gillar mycket på den nya förskolan men en av de stora favoriterna är de fina, nya cyklarna som finns i vår utemiljö. Att få upptäcka förskolegården genom att cykla är oerhört populärt.

Det finns två avdelningar, Tuvan och Stubben, hur viktig är naturen, miljön och årstiderna i förskolans verksamhet?

– Att vi i verksamheten kan ha en växelverkan mellan aktiviteter inom- och utomhus betyder mycket för både barn och personal. Verksamheten har i botten sin grund i skollagen och förskolans läroplan. Dessa grundbultar ska sedan samverka med barnens intresse och nyfikenhet och att kunna samspela med naturen och miljön ger barnen ytterligare dimensioner i sin utveckling. På Runstens förskola försöker vi använda oss av naturens årstidsväxlingar så mycket det bara går. Barnen visar stort engagemang samt stor glädje i detta arbete.

Om man är nyfiken på att se den nya förskolan, går det bra att titta förbi, och i så fall under vilka former?

– Är man nyfiken på försklans nya lokaler kommer vi att erbjuda ett ”öppet hus”-tillfälle någon gång under hösten. Vi har inte så stora möjligheter att ta emot besökare när som helst under vardagarna men vill såklart ge alla nyfikna och intresserade en chans att se förvandlingen av den fd. skolan. Vi kommer sprida nyheten om öppet hus-tiden så fort vi bestämt datum…

Nu är det många som skolar in för första gången, som erfaren förskolepedagog, vad är ditt bästa tips till nervösa föräldrar?

– Det bästa tipset är att man som förälder tar chansen att uppleva barnets första förskoletid tillsammans med barnet. Det är hela familjen som ska känna sig trygg och bekväm i förskolan och dess rutiner. Föräldrarna är till en början med under dagarna och lär känna förskolans verksamhet tillsammans med sitt barn.

Runsten Öland

Runstens Intresseförening