NATURVANDRING

Vi vandrar tillsammans från Dyestad till vattenhålan i ”stora mossen”. Målet är att se hur ”vår del” av leden från Dyestad till Ismantorp ser ut. Promenaden är totalt knappt 5 km, men naturligtvis följer du bara med så långt du vill och kan.

Under vandringen kommer Leif Dehlin att berätta om de fåglar vi ser och hör och de fjärilar som fladdrar omkring.
Vi passerar Dyestads mosse och ser ut över våtmarken och det naturvårdsarbete som utfördes här för 20–30 år sedan.
Susanne Forslund kommer att berätta om Mittlandsprojektet som pågår och den unika mosaik av naturtyper vi hittar här.
Tid: 29 maj kl 17.30 och några timmar framåt…
Plats: Samling väst sista gården i Dyestad, där går det att parkera.
OBS: Rejäla skor eller stövlar kan behövas. Glöm inte kvällsfika!

Runsten Öland

Runstens Intresseförening