Minnesanteckningar från stormötet

Intresseföreningens informationsmöte i Rungården,

10 november 2016.

runstens_intressef_01

Susanne hälsade de 25 närvarande välkomna, å Intresseföreningens räkning.

Fiber: Anders A kunde meddela att med knappt 600 som anmält intresse hade vi tillräckligt många för att börja bygga. IP Only har väldigt många projekt på gång i regionen vilket medförde att tidsplan saknas för tillfället. Ett informationsbrev är på väg ut till de intresserade och anmälda. Då det blir för dyrt att gräva längs vägarna måste vi alla hjälpas åt att finna alternativa dragningar där det är möjligt.

Skolan: Julius berättade att de nya lokalerna är fina och trevliga, både personal och barn trivs. Problemet är att det är för trångt så det är fortfarande barn kvar på Näktergalen. Kommunalrådet, Ilko, med flera har varit på besök men någon lösning har ännu inte presenterats.

Intresseföreningen: Driver hemsidan, har hantverkshuset där det vävs med ett tjugotal vävstolar och är arrangör av äggröran.

Äggröran: Har en fungerande samordningsgrupp som är beredd att jobba även för 2017. Det är klart med parkeringar på tre ställen. De flesta på kontaktlistan är tillfrågade om de kan ställa upp ett år till.

Det efterlystes fler idéer både till marknaden och för aktiviteter. Mötesdeltagarna var eniga om att genomföra Äggröran 2017.

Vi deltar i den gemensamma satsningen Påskön, för gemensam marknadsföring på fastlandet.

Samordningsgruppen vill ha in förslag på möjliga stipendiater innan den tjugonde nov 2016.

Kyrkan: Kyrkan planerar redan för Påskvandringar och inledningskonsert under Äggröran.

Magurite har räddat kvar äldre material som fanns kvar i skolan när den skulle renoveras. Hon väckte frågan om ett skolmuseum som hembygdsföreningen genast nappade på.

RMif: Anders beklagade att herrarna åkte ur fyran i fotbollen men gladdes desto mer åt den stora ungdomsverksamheten. Det hade varit inte mindre än 132 ungdomar på avslutningen.

Lerkaka If: Planerar att vara med i fotbollscuperna inomhus i vinter. De ordnar även bordshockey och pingis turneringar.

Runstone Vinyl Club är bygdens nyaste förening, som kommer att ordna olika kulturevenemang. Bengt Bergström är kontaktperson.

Hembygdsföreningen: Christina informerade om en aktiv hembygdsförening som försöker ha ett evenemang varje månad. Äger och sköter om Tornlunden, m.fl byggnader.

Rungården: Samlingslokal med stor uthyrning. Får besök av Ölands revyn den 10 februari kanske även den 11:e.

Röda Korset: Verksamheten rullar på främst med försäljning på kupan

LRF: Deltar i Äggröran, ordnar med årlig bussresa till Lammet o Grisen och med studieresor.

Julmarknad: Påminnelse om Julmarknad på Himmelsberga den 19 och 20 nov. Samtidigt anordnas också en lokal marknad av Mia och Rickard m.fl. vid gamla macken.

 

Påminnelse! Se till att alla aktiviteter som anordnas i bygden annonseras på vår hemsida www.runstenoland.se. En liten rapport och bilder från evenemangen vill vi gärna se efter genomförd aktivitet.

 

Vid pennan Tomas Zander

 

 

 

 

Runsten Öland

Runstens Intresseförening